VIlniaus Justiniškių vaikų  ir jaunimo klubas
 

Mūsų vizija, misija ir vertybės


 VIZIJA

Klubas – vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija, įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos, edukacines programas, saugi, moderni, nuolat besikeičianti ir siekianti veiklos efektyvumo ir ugdanti jauno žmogaus meninius gebėjimus, kūrybiškumą.

 MISIJA


Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos, laisvalaikio ir kūrybos poreikius, sudarant sąlygas laisvos, kūrybiškai mąstančios, pilietiškai brandžios, nuolat besimokančios ir atsakingos asmenybės vystymui(-si).


VERTYBĖS 

Kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę būti tuo, kuo gali ir nori būti. Mes vertiname kūrybiškumą ir iniciatyvą, atsakomybę už savo veiksmus ir poelgius, profesionalumo siekimą. Siekiame ir vertiname atvirumą kaitai, ieškojimams ir naujovėms. Mums svarbu pagarba pagrįsti tarpusavio santykiai, geranoriškumas ir suprantingumas.