VIlniaus Justiniškių vaikų  ir jaunimo klubas
 

Dailės būrelis

Pagrindinis programos tikslas yra mokyti vaikus ir jaunimą kurti ir mylėti grožį, susipažinti ir mokėti panaudoti plastinę kalbą mene, susipažinti su meno istorijos pagrindais ir meno kryptimis, išugdyti žmogų, suprantantį ir mylintį grožį, žmogų, kuris myli savo kraštą. gerbia papročius ir tautos tradicijas.

Kiekvienas vaikas gali išbandyti save piešime, tapyboje, grafikoje , skulptūroje, gali mėginti išreikšti save kitokia meno technika. Atkreipiamas dėmesys į individualumo ugdymą, originalumą, savarankiškumą.