Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas
 

Apmokėjimo tvarka

Nuo 2019 m. spalio 1 d.:

1.   Mokestis už ugdymą mėnesiui – 11 Eur.

2.   Paslaugų gavėjai mokestį už ugdymą sumoka bankiniu pavedimu į nurodytą biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (įstaigos kodas 300035837) vardu atidarytą lėšų surinkimo sąskaitą Nr. LT34 4010 0510 0511 2557, mokėjimo paskirtyje nurodydami ugdytinio (-ių), už kurį (-iuos) mokama, vardą (-us), pavardę (-es), užsiėmimo (-ų) pavadinimą (-us) ir/ar būrelio vadovo (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es).  

3.   Mokestis už ugdymą Įstaigose mokamas už kiekvieną mėnesį iki 15 einamojo mėnesio dienos.