Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas
 

Būrelių kainos

Atsisiųsti : Būrelių įkainiai


Vadovas

Kaina mėnesiui (Eur)

Šeštadieninė "Žingeiduko" mokyklėlė

Jelena Arnatkevičienė

11

Dailės būrelis

Rūta Venskutė

11

Jaunųjų panelių studija

Rūta Gekienė

11

Pop dainavimo studija "Stereo"

Rolandas Kostiukas

11
Bendrojo fizinio pasirengimo būrelis

Paulius Kapšys

11

Anglų kalbos būrelis

Božena Prokopovič

11